لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

DNC چیست به چه منظور استفاده و چگونه فعال میگردد ؟

بررسی DNC ، DNC چیست ، به چه منظور استفاده و چگونه فعال میگردد ؟

 

کلمه DNC  مخفف Direct Numerical Control  میباشد . با استفاده از DNC اپراتور میتواند به سرعت برنامه های cnc را به ماشین  بارگذاری نماید. همچنین ممکن است برنامه ها را حذف و یا آنها را با برنامه های بروز شده جایگزین کند. د. 

در بسیاری از دستگاه های cnc  حافظه موجود در کنترل برای برنامه ریزی ماشینکاری کوچک است ، بنابراین برنامه در یک کامپیتور جداگانه ذخیره میشود و به صورت یکبار در یک زمان مستقیم به دستگاه فرستاده میشود.

نحوه فعال کردن DNC :

برای ارتباط ماشینهای CNC با کامپیوتر جانبی ، جهت اجرای برنامه ماشینکاری در مدهای AUTO  ،TAPE  یاDNC    از عملیاتDNC   استفاده می شود که البته این بدلیل کم بودن حافظه کنترلهای صنعتی و دسترسی آسان به تغییرات در برنامه ماشینکاری  (خصوصا در بحث قالبسازی) می باشد .

 

روش فعال کردن DNC

 در شروع ماشینکاری با تنظیم نرم افزار در اختیار (شکل 1 ) CIMCO  یا BASCAM یاPC IN  ، برنامه ماشين كاري در محیط  نرم افزار فرا خوانی و با اجرای  TRANSFER—SEND نرم افزار آماده انتقال خواهد بود.

 فلذا بدلیل تنظیمات انجام شده منتظر سیگنال (آماده دریافت ) از طرف ماشین می باشد که با قرار دادن ماشین در mode مورد نظر و اجرای فرمان CYCLE START عملیات ماشینکاری آغاز می شود.

 

                             

 

شرح عملكردDNC

جهت فعال شدن  DNCبا انتخاب mode مربوطه كه در پانل اپراتوري تعبيه شده است . (ش-2)  

   

                                 

 

 

با آماده و متصل نمودن کابل انتقال اطلاعات که مطابق شکل زیر آماده میشود. (ش-3)

                    

                                    

 

 

سپس نرم افزار CIMCO  آماده ارسال می گردد . (شکل-4)

 

                           

                                                              

   و در نتيجه  با اجرای فرمان CYCLE START  ماشین، برنامه ماشینکاری را اجرا میکند .

 

عيب يابي

1-      خرابی وقطعی کابل انتقال.

2-      ایراد در نرم افزار انتقال .

3-      عدم انتخاب مد صحیح در ماشین افزار .

4-      عدم تنظیم پارامترهای ماشین.

5-      عدم تنظیم پارامترهای نرم افزار.

 

 

مقاله فوق در واحد خدمات شرکت خاوران صنغت پاسارگاد تهیه و تنظیم گردیده است.  

 استفاده از مقاله فوق با ذکر نام بلامانع میباشد.