لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

انکودر ، انواع ، کاربرد و عیب یابی آن

انکودر ، انواع ، کاربرد و عیب یابی آن

 

 

 

جهت تامين و تفهيم مقدار موقعيت حركت محورها در ماشين افزار و شناسايي موقعيت تارت در ماشين افزار تراش براي PLC از انكودر استفاده مي شود

 

 

انواع انکودر

انكودرهاي صنعتي در دو گروه خطي ( LINEAR ) و زاويه اي ( ANGULAR ) قابل ارائه مي باشد شكل(1)

 

 

 

                        شکل (1)

 

 

 

 

انكودر ها را مي توان در دو گروه  به صورت افزايش يا مطلق ( چرخشی و خطی ) در نظر گرفت  شكل (2 )

 

    

                                             

                                                                                                    شکل(2)

 تکنولوژی

انكودرها  بصورت : مغناطيسي ، نوري ، القايي ، خازني و ليزري قابل ساخت مي باشد.  شكل( 2-1)

 

 

                                                           شکل( 2-1)

 

 

كاربرد انكودرها

انكودرهاي خطي جهت اندازه گيري موقعيت محورها ( بارعايت موارد خاص مورد نياز برای نصب ) بکار برده مي شود.

 

 

شكل ( 3)

                       

                                                             

                                                           شکل -3

 

انكودرهاي زاويه اي يا رو تاري جهت موقعيت محورها و تعیین محل دقیق ( شماره ) ابزار در ماشين كاربرد دارد .

 

شكل (4)

 

 

 

                                                             شکل -4

 

 

 

 

كاربرد انكودرهاي زاويه اي در دو گروه مطلق و افزايشي مطلق شكل (5)

 

 

                                                                                           شکل-5   

 

انكودرهاي مطلق جهت تعيين موقعيت زاويه اي و اينكودرهاي افزايشي جهت تعيين مسافت ، سرعت ، موقعيت خطي كاربرد دارند. شکل(6)

 

 

 

                                                                             شکل-6

 

نمونه شماتيك از كاركرد اينكودرهاي زاويه افزايشي و مطلق مطابق شكل (8و7) مي باشد.

 

                                                                      شکل-  7

 

 

                                                          

 

   شکل-8

 

عيب يابي

1-       خرابی و قطعی کابل انتقال.

2-       ایراد در منبع نوری.

3-       خرابی transducer.

4-       عدم تنظیم و تراز بودن خط کش.

5-       عدم تنظیم پارامترهای ماشین.

6-       شکستگی شیشه یا پروفیل خط کش در اثر برخورد مکانیکی.(رد شدن از حد مجاز تعریف شده)

 

 

 

 مقاله فوق در واحد فنی و مهندسی خاوران صنعت پاسارگاد تهیه و تنظیم گردیده است.

 

استفاده از مقاله فوق با ذکر نام بلامانع میباشد.