لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

هندویل MPG چیست ، انواع آن ، روش استفاده و عیب یابی :

      

 هندویل MPG چیست ، انواع آن ، روش استفاده و عیب یابی :

 

 

هندویل  (( MPG یا پندانت pendant))

 

در ماشین افزار جهت حرکت محورها بصورت کنترل شده با گامهای مشخص 1 ، 10 و 100 در مد MANUAL  یا MPG  از یک کنترل پرتابل استفاده می شود  .

البته این موضوع بصورت یک اینکودر زاویه ای که بصورتهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد .

-          ثابت بر روی پانل اپراتوری - شکل 1

-          هندویل سیمی- شکل 2

-          هند ویل بی سیم- شکل 3

 

                                                     

                                                                 (شکل- 1)

 

                                   

                                                (شکل-2)

 

 

                                   

                                                       (شکل-3)

 

                                      

دلیل کاربرد هندویل

 دلیل اصلی نیاز به هندویل  در ماشین افزار  ، بحث تنظیم و تسهیل در مماس گرفتن محورها با قطعه کار و تعیین مختصات مورد نیاز G54   و ... می باشد. و اینکه به جهت تسلط بر حرکت محورها و کنترل حرکت بصورت دقیق و مشاهده حرکت از نزدیک دلیل دیگر می باشد .

البته با تجهیزاتی بنام TOOL PRESETTER  عمل مماس کردن براحتی و بصورت اتوماتیک قابل انجام می باشد.

                                          

روش کار با هند ویل

عموما هندویل دارای سه گام بصورت1 و 10 و 100 و قابلیت انتخاب محور مورد نیاز بصورت  X,Y,Z , 4TH,…  را دارا می باشد .

در بعضی از ماشین افزار ها انتخاب رنج و محورها مانند هندویل بر روی پنل اپراتوری تعبیه شده است شکل 4  و در نوع دیگر بصورت پندانت که همه موارد و فرمانهای مورد نیاز دیگر  بصورت یکجا و پرتابل در نظر گرفته شده است شکل 5.

جهت کار با هندویل ابتدا SELECTOR MODE را در مد MANUAL  یا  MPG  (براساس ضرورت) قرار داده و با انتخاب محور مورد نظر ، گام حرکت مورد نیاز ست می نمائیم و با توجه به جهت حرکت +  و –  بر روی هندویل محور آماده حرکت می باشد .

 

          

                                                                            (شکل-4)

 

                  

                                                                                 (شکل-5)

 

روش اتصال هند ویل در ماشین افزار

 

جهت اتصال هندویل به ماشین افزار با کنترل FANUC قسمت پالسهای اینکودر مطابق شکل 6  به کارت I/O   متصل می گردد .

همچنین مدهای انتخاب گام حرکت و محورها به کارت I/O وصل می گردد که این امر توسط برنامه نویس و ماشین ساز در آدرسهای خاص از کارت ورودی کنترل در نظر گرفته می شود .

( این آدرسها در قسمت STATUS قابل مشاهده می باشد )

  با بکارگیری این ورودی ها در LADDER PLC  موضوع برای ماشین افزار قابل اجرا می شود . شکل 7

 

  

                                                                                          (شکل-6)

 

 

                                                                                        ( شکل-7)

عیب یابی در LADDER

برای عیب یابی یا شناسایی ایراد در هندویلنیاز به تخصص می باشد، ولی در بحث مقدماتی با مشاهده ایرادی در ماشین و عدم عملکرد درست هندویل موارد زیر می تواند مطرح می باشد :

1-      عدم انتخاب صصیح مد

2-      عدم انتخاب گام حرکت

3-      خاموش بودن هندویل

4-      قطع بودن سیم رابط

5-      خرابی سلکتورها

6-      خرابی اینکودر

 

در صورت نیاز به خدمات یا آموزش در زمینه بحث مطرح شد ه با

خدمات فنی و مهندسی KSP  تماس بگیرید . 09018736743

 

 

 

مقاله فوق در واحد خدمات فنی خاوران صنعت پاسارگاد تهیه و تنظیم گردیده است. 

استفاده از مقاله فوق با ذکر نام بلامانع میباشد.