لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

نصب بال اسکرو ballscrew ، مهره ، واحد های متصله و align کردن آنها

مراحل نصب بال اسکرو ballscrew ، مهره ، واحد های متصله و align کردن آنها

 

 

در ابتدا محل نصب و قرار گیری بال اسکرو ، base و بخش housing  آن را به دقت تمیز کنید. این سطح همواره باید تمیز باشند.

 

 

 

 

به صورت موقتی بال اسکرو و housing آن را مونتاژ کنید.

 بال اسکرو را در محل مورد نظر قرار دهید

 

 


 

 

بخش lock nut و بخش support unit  را بر روی بال اسکرو نصب کنید.

 

 

 

این بخش را محکم سفت کنید.

 

 

سمت دیگر بال اسکرو را هم به همین روش ببندید :

 

 

از ترازی عمودی بال اسکرو در مقابل لینیر گاید اطمینان حاصل کنید

 

 

 

این روش ساعت کردن را در دو طرف بال اسکرو با ترازی لینیر ها انجام دهید

 

 

موقعیت support unit housing  را برای حفظ توازی با استفاده از لاتون تنظیم کنید

 

 

هم راستایی دو ظرف بال اسکرو را بر اساس لینیر گاید چک کنید.

 

 

به منظور حفظ توازی در محور افقی ، بخش support unit housing  را چک کنید.

 

 

 

بعد از اطمینان از ترازی پیچ های بولت را با فشار مناسب برای استحکام بخش housing محکم سفت کنید

 

 

ابتدای بال اسکرو را ساعتی قرار داده و چرخش شفت بال اسکرو را با چرخش دست در حالیکه  locknut به صورت خلاص بسته شده ، چک کنید.

 

 

در این زمان اگر locknut بدون تنظیم شفت محکم بسته شده باشد ، خلاصی و خطای انتهایی شفت افزایش می یابد.

در زمان تنظیم خلاصی شفت ، به منظور رسیدن به نقطه بهینه locknut را سفت کنید .

 

 

پس از نصب مجدد میز ، بخش nut housing  را بر روی مهره نصب کنید به روش زیر :

 

میز را بر روی nut housing  قرار داده و سفت کنید :

 

 

 

 

 

 

اگر از بال اسکرو با طول زیاد استفاده میکنید مهره بال اسکر را به سمت support unit به منظور کاهش حداقلی خمش شفت بال اسکرو ، حرکت دهید.

 

مهره بال اسکرو را به nut housing  پیچ کنید

 

 

 

 

 

 

پیچ هایی که میز را به nut housing  بسته اید را باز و مجدد سفت کنید.

 

 

 

 

 

پیچ های nut housing  را باز و مجدد سفت کنید

 

 

 

 

پیچ ها را با فشار یکسان و منظم سفت کنید مانند شکل زیر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فشار بال اسکرو با حرکت میز در مرکز را اندازه گیری کنید :

 

این روند را با چرخش ابزار اندازه گیری به سمت چپ و راست امتحان و اندازه گیری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر فشار بیش از اندازه و یا دارای لرزش میباشد یا حتی حرکتی که به نظر روان نمی آید ، حتما در align کردن مشکلی وجود دارد که بال اسکرو مجدد باید نصب گردد.

 

 

 

براکت (bracket ) موتور را به پایه ببندید :

 

 

حال به وسیله ساعت ، انحراف بال اسکرو را بر روی سطح براکت چک کنید اگر میزان انحراف زیاد بود به وسیله لاتون (شیم) آن را تنظیم کنید.

 

 

 

 

پس از تنظیم و در صورت نیاز به لاتون به وسیله ساعت مجدد دقت را چک و پیچ های براکت را در جای خود محکم ببندید .

 

 

 

 

کوپلینگ و موتور را وصل و پیچ های موتور را ببندید :

 

 

قبل از سفت کردن پیچ ها ، مطمئن شوید کوپلینگ به راحتی می چرخد

حال پیچ های کوپلینگ را برای اتصال شفت به موتور سفت کنید :

 

 

به کاتالوگ تولید کننده بال اسکرو برای دریافت اطلاعات در خصوص میزان فشار لازمه براس سفت کردن locknut و cap screw و حفظ دقت لازمه ، رجوع کنید

 

 

مقاله فوق در واحد خدمات فنی تهیه و تنظیم گردیده است. 

استفاده از مقاله فوق با ذکر نام بلامانع میباشد.