لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

نمایشگاه دائمی شعبه شمال غرب خاوران صنعت پاسارگاد

شعبه شمال غرب کشور

شرکت خاوران صنعت پاسارگاد به منظور ارائه خدمات و مشاوره سریع تر و مناسب تر در کلیه شهرستان ها ، شعبات خود را در سراسر ایران گسترش داده است. شعبه شمال غرب کشور با توجه به نیاز و اهمیت صنعتی و قابلیت های جغرافیایی در جهت توسعه توانمندیهای گروه خاوران صنعت پاسارگاد تاسیس گردیده است. برای این منظور کلیه همکاران و مشتریان برای دریافت اطلاعات دستگاه ها و مشاوره های فنی می توانند به این شعبه مراجعه و از آخرین تکنولوژی ها و دستاورد های این گروه بازرگانی – تولیدی مطلع شوند.

 

 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-