به وبسایت شرکت خاوران صنعت پاسارگارد خوش آمدید
لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN
YCM - CNC LATHE - GT  series

YCM - CNC LATHE - GT series

GT Series

The GT series is the high performance turning center adopting revolutionary design with high rigidity, accuracy and production

کاتالوگ 1 YCM - CNC LATHE - GT  series
کاتالوگ 2 YCM - CNC LATHE - GT  series
کاتالوگ 3 YCM - CNC LATHE - GT  series
کاتالوگ 4 YCM - CNC LATHE - GT  series
کاتالوگ 5 YCM - CNC LATHE - GT  series
کاتالوگ 6 YCM - CNC LATHE - GT  series
محصولات مشابه