صدای مشتری

یاری رسانی به شما وظیفه سازمانی ما است. با استفاده از درگاه الکترونیکی صدای مشتری می‌توانید هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات خود را مطرح نمایید.

 

صدای مشتری

انتقاد و پیشنهاد

لطفا صبر کنید