تراش نیمه سنگین

2

3

1 comment on “تراش نیمه سنگینAdd yours →

  1. Probably when someone tried to sell a ps3 before it was invented and it was a bunch of parts taped together. This was years ago. I still think about it. I think it was on ebay for sale. I wonder if anyone bot it. tborerttna1 at gmail dom

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *